info@orthodontistamsterdam.net

Tarieven

Orthodontist Amsterdam maakt gebruik van de tarievenlijst zoals die is vastgelegd in de tariefbeschikking orthodontische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij maken enkel gebruik van beste materialen en leveren enkel kwalitatief hoogstaand werk. Voor bijzondere zorg of een langdurige actieve behandeling die niet in de lijst voorkomt, ontvangt u van ons altijd vooraf een overzicht van de te verwachten kosten. Het komt echter wel eens voor dat plaatjes, (buiten)beugels of brackets onverwacht een (ernstige) beschadiging oplopen door abnormaal gebruik. In een dergelijk geval zal orthodontist Amsterdam altijd met u in overleg treden om tot een goede en acceptabele oplossing te komen.

Wij werken ook altijd op basis van vrijblijvende prijs indicaties. Alvorens een behandeling te starten, vertellen wij u wat we gaan doen en wat dat gaat kosten. U kunt dan zelf op uw gemak besluiten of u akkoord gaat met de voorgestelde behandeling en daaraan gekoppelde kosten. Zo komt u bij ons nooit voor verrassingen te staan.

Hieronder vindt u onze tarieven voor 2014, vastgelegd door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid.

ORTHODONTISCHE ZORG

F121A Eerste consult €21,29
F122A Vervolgconsult €21,29
F123A Controlebezoek €12,91
F124A Second opinion €100,86
F125A Maken gebitsmodellen €27,78
F126A Beoordelen gebitsmodellen €57,02
F127A Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief €10,50
F127BV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief €10,50
F127CV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief €10,50
F128CV Prenataal consult, vijf minuten tarief €6,12
F129C Orthodontie in de eerste twee levensjaren €1.288,09
F151A Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm.) €15,69
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto €15,69
F153A Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm.) €14,18
F154A Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s €17,38
F155A Vervaardiging orthopantomogram €27,74
F156A Beoordeling orthopantomogram €16,26
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto €17,38
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto €48,51
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €17,38
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €48,51
F161A Meerdimensionale kaakfoto €134,49
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €56,04
F411A Plaatsen beugel categorie 1 €106,53
F421A Plaatsen beugel categorie 2 €111,42
F431A Plaatsen beugel categorie 3 €128,49
F441A Plaatsen beugel categorie 4 €136,89
F451A Plaatsen beugel categorie 5 €389,01
F461A Plaatsen beugel categorie 6 €527,59
F471A Plaatsen beugel categorie 7 €511,25
F481A Plaatsen beugel categorie 8 €342,20
F491A Plaatsen beugel categorie 9 €410,81
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak €88,73
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 €26,97
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 €26,97
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 €26,97
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 €26,97
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 €30,82
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 €38,53
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 €38,53
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 €46,23
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 €57,79
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) €26,97
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 26,97
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 €30,82
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 €38,53
F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur €113,27
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren €0,00
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur €25,22
F721A Trekken tand of kies €42,03
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €31,38
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) €76,32
F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie, 5 minuten tarief €12,56
F811A Reparatie of vervanging van beugel €26,78
F812A Herstel of vervanging van retentie-apparatuur €35,29
F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak €35,29
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie €2.191,37
F121B Eerste consult €21,29
F122B Vervolgconsult €21,29
F123B Controlebezoek €18,93
F124B Second opinion €100,86
F125B Maken gebitsmodellen €40,75
F126B Beoordelen gebitsmodellen €83,65
F127B Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) €126,04
F151B intra-orale röntgenfoto (3×4 cm.) €15,69
F152B occlusale opbeet röntgenfoto €15,69
F153B extra-orale röntgenfoto (13×18 cm.) €20,80
F154B röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s €25,49
F155B vervaardiging orthopantomogram €40,69
F156B beoordeling orthopantomogram €23,85
F157B vervaardiging laterale schedelröntgenfoto €25,49
F158B beoordeling laterale schedelröntgenfoto €71,16
F159B vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €25,49
F160B beoordeling voor-achterwaartse €71,16
F161B Meerdimensionale kaakfoto €134,49
F162B Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €56,04
F411B Plaatsen beugel categorie 1 €182,84
F421B Plaatsen beugel categorie 2 €190,70
F431B Plaatsen beugel categorie 3 €217,77
F441B Plaatsen beugel categorie 4 €231,11
F451B Plaatsen beugel categorie 5 €625,34
F461B Plaatsen beugel categorie 6 €849,44
F471B Plaatsen beugel categorie 7 €786,31
F481B Plaatsen beugel categorie 8 €540,90
F491B Plaatsen beugel categorie 9 €680,56
F492B Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak €109,42
F511B Beugelconsult per maand categorie 1 €56,52
F512B Beugelconsult per maand categorie 2 €56,52
F513B Beugelconsult per maand categorie 3 €56,52
F514B Beugelconsult per maand categorie 4 €56,52
F515B Beugelconsult per maand categorie 5 €62,17
F516B Beugelconsult per maand categorie 6 €73,48
F517B Beugelconsult per maand categorie 7 €56,52
F518B Beugelconsult per maand categorie 8 €67,82
F519B Beugelconsult per maand categorie 9 €84,78
F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 €56,52
F532B Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 €56,52
F533B Nacontrole beugel categorie 6, 9 €73,48
F611B Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur €120,33
F612B Plaatsen intermaxillaire correctieveren €0,00
F716B Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur €25,22
F721B Trekken tand of kies €42,03
F722B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €31,38
F723B Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) €94,11
F724B Preventieve voorlichting en/ of instructie €12,56
F811B Reparatie of vervanging van beugel €39,28
F812B Herstel of vervanging van retentieapparatuur €68,73
F813B Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak €68,73
F121C Eerste consult €21,29
F122C Vervolgconsult €21,29
F123C Controlebezoek €18,93
F124C Second opinion €100,86
F125C Maken gebitsmodellen €40,75
F126C Beoordelen gebitsmodellen €83,65
F127C Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) €126,04
F128C Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten) €73,48
F151C Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm.) €15,69
F152C Occlusale opbeet röntgenfoto €15,69
F153C Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm.) €20,80
F154C Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s €25,49
F155C Vervaardiging orthopantomogram €40,69
F156C Beoordeling orthopantomogram €23,85
F157C Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto €25,49
F158C Beoordeling laterale schedelröntgenfoto €71,16
F159C vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €25,49
F160C Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €71,16
F161C Meerdimensionale kaakfoto €134,49
F162C Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €56,04
F411C Plaatsen beugel categorie 1 €343,13
F421C Plaatsen beugel categorie 2 €360,88
F431C Plaatsen beugel categorie 3 €422,37
F441C Plaatsen beugel categorie 4 €452,56
F451C Plaatsen beugel categorie 5 €922,07
F461C Plaatsen beugel categorie 6 €1.256,95
F471C Plaatsen beugel categorie 7 €1.210,83
F481C Plaatsen beugel categorie 8 €888,55
F491C Plaatsen beugel categorie 9 €1.138,94
F492C Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak €109,42
F511C Beugelconsult per maand categorie 1 €56,52
F512C Beugelconsult per maand categorie 2 €56,52
F513C Beugelconsult per maand categorie 3 €56,52
F514C Beugelconsult per maand categorie 4 €56,52
F515C Beugelconsult per maand categorie 5 €62,17
F516C Beugelconsult per maand categorie 6 €73,48
F517C Beugelconsult per maand categorie 7 €73,48
F518C Beugelconsult per maand categorie 8 €93,26
F519C Beugelconsult per maand categorie 9 €110,21
F531C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 €56,52
F532C Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 €62,17
F533C Nacontrole beugel categorie 6, 9 €73,48
F611C Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur €120,33
F612C Plaatsen intermaxillaire correctieveren €0,00
F716C Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur €25,22
F721C Trekken tand of kies €42,03
F722C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €31,38
F723C Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) €94,11
F724C Preventieve voorlichting en/ of instructie €12,56
F811C Reparatie of vervanging van beugel €39,28
F812C Herstel of vervanging van retentieapparatuur €68,73
F813C Plaatsen extra retentiebeugels, per kaak €68,73